Univerzita pořádá kurz pro seniory

Jste ve zralém věku nebo máte osamělé rodiče, kteří by chtěli vyrazit mezi své vrstevníky, jen neví, jak na to? V olomouckém interaktivním muzeu vědy Pevnost poznání proběhne kurz Blízká setkání třetího věku.

Kurz začíná 20. února a skončí 5. června 2017. Senioři se budou scházet jednou týdně, a to vždy v pondělí. Loni jej absolvovala stovka seniorů.

„Líbilo se nám, že lektorky mluvily srozumitelně a názorně nám všechno ukazovaly. Dříve jsme hlídali vnoučata a neměli jsme na podobné aktivity tolik času. Program v Pevnosti poznání jsme si vybrali hlavně proto, že nás vážně zaujala tematická návaznost jednotlivých lekcí,“ svěřili se manželé Stanislav a Jana Černí z Olomouce.

kurzy pro seniory

Účastníci se například dozvěděli, že lidský mozek obsahuje až 100 miliard neuronů. Jako učební pomůcka sloužil obří model mozku v jedné z expozic vědeckého centra. „Lidský mozek má jednu úžasnou vlastnost, tzv. neuroplasticitu. Je to schopnost vytvářet nové spoje a dráhy mezi stávajícími neurony. Cílevědomým tréninkem tak můžeme posilovat či obnovovat jeho schopnosti. Výzkumy prokázaly, že pro rozvoj mozku je důležitá jak psychická, tak fyzická aktivita,“ vysvětlila lektorka Ivana Fellnerová z přírodovědecké fakulty.

K radám, jak pozitivně ovlivnit průběh stáří, se přidala i lektorka Lenka Fasnerová, která se v programovém cyklu věnuje fyzioterapii. A seniorům během hodiny ukázala, jak provádět jednoduchá cvičení na židli a jak správně dýchat. Navíc – senioři dostali ke každé lekci metodické listy, takže se mohou k probíranému tématu kdykoliv vrátit.

Zájemci o další kurz se mohou hlásit do 15. února 2017 prostřednictvím e-mailu propoznani@gmail.com. Kurz se koná v interaktivním muzeu vědy Pevnost poznání v areálu Korunní pevnůstky v Olomouci.

Zajímavé akce na 1. pololetí

Tištěný čtvrtletník Olomoucký senior vydávaný statutárním městem Olomouc ve svém prosincovém čísle přinesl seznam zajímavých akcí na 1. pololetí roku 2017. Výběr z nich vám rovněž předkládáme.

Flora Olomouc

Tourism Expo

10. až 11. února, Výstaviště Flora
Výstava služeb cestovního ruchu a využití volného času
www.flora-ol.cz

T . G . Masaryk | 167 . výročí

7. března, Žižkovo náměstí

Paschalia Olomucensia

březen až duben, kostel sv . Michala
5. ročník festivalu, výstavy, divadlo, koncerty, čtení z bible
www.paschaliaolomucensia.cz

Jeden svět

6. až 15. března
19. ročník mezinárodního festivalu dokumentárních filmů o lidských právech
www.jedensvet.cz

Olomoucké Velikonoce

10. až 17. dubna, Horní náměstí
Oslavy velikonočních svátků, hanácký folklór, velikonoční řemeslný jarmark
tourism.olomouc.eu

Otevření turistické sezony

22. dubna, Horní náměstí
Otevření nových turistických atraktivit 2017 pro veřejnost
tourism.olomouc.eu

Tvarůžkové slavnosti

28. až 29. dubna, Horní náměstí
Akce spojená s ochutnávkou tvarůžkových specialit, doprovodný folklórní program, prezentace minipivovarů
tourism.olomouc.eu

Ekologické dny

15. dubna až 1. května, Olomouc
27. ročník festivalu
ekojarmark, kulturní program, výstavy, besedy a přednášky
www.slunakov.cz

Academia Film Olomouc

25. až 30. dubna, Umělecké centrum Univerzity Palackého, Kino Metropol
52. mezinárodní festival populárně-vědeckých filmů
www.afo.cz

Brány památek dokořán

18 . dubna, 15:00–21:00,
Vila Primavesi
Zpřístupnění vily, komentované prohlídky, koncert a doprovodný program
branypamatekdokoran.olomouc.eu

Flora Olomouc – jarní etapa

20. až 23. dubna, Výstaviště Flora Olomouc
Jarní etapa mezinárodní zahradnické a květinové výstavy a veletrhu
www.flora-ol.cz

Pietní vzpomínka na vypálení obce Zákřov

30. dubna, obec Zákřov

Pietní vzpomínka na vypálení obce Javoříčko

1. května, obec Javoříčko

Uctění památky obětí II . světové války

2. května, Střelnice, Olomouc-Lazce

Jom ha-Šoa – Den vzpomínání na oběti holocaustu

5. května, Horní náměstí
Veřejné čtení jmen obětí holocaustu
www.kehila-olomouc.cz

Oslavy Dne vítězství

8. května, 9:00, Olomouc-Řepčín
10:00, Ústřední hřbitov v Olomouci
11:00, Čechovy sady
Vojenská hudba Olomouc

Dvořákova Olomouc

5. až 21. května, kostel sv . Mořice
16. ročník mezinárodního hudebního festivalu
www.mfo.cz

Den Evropy

9. května, Horní náměstí
Open-air program s koncerty, zábavou a soutěžemi
www.europe-direct.cz/strediska/olomouc

Divadelní Flora

12. až 21. května, Horní náměstí,
Moravské divadlo, S-klub, Divadlo na cucky a Umělecké centrum UP
21. ročník mezinárodního divadelního festivalu
www.divadelniflora.cz

Olomoucká muzejní noc

19. května
4. ročník společné akce olomouckých muzeí, galerií a dalších kulturních institucí, noční prohlídky expozic s doprovodným programem
www.olomouckamuzejninoc.cz

Olomoucké vinné slavnosti

26. až 27. května, Horní náměstí
Jarní část vinných slavností
www.olomoucka-vinna.cz

Svátky písní – Svátky města

29. května až 4. června, Horní náměstí, Reduta
45. ročník mezinárodního festivalu pěveckých sborů
www.festamusicale.com

Hejtman Košta: Seniorské cestování bude pokračovat

Už podeváté v řadě podpořilo olomoucké hejtmanství letní zájezdy pro seniory za krásami našeho regionu. Téměř 60 výletů a více než dva a půl tisíce seniorů si užívalo společné výlety od poloviny srpna až do konce října. Olomoucký kraj projekt podpořil částkou 1,2 milionu korun. „Seniorské cestování bude zcela určitě pokračovat i v příštím roce, počítáme s tím v připravovaném rozpočtu na rok 2017,“ uvedl hejtman Oto Košta.

cestování

Projekt nabízí výlety osobám starším 60 let s trvalým bydlištěm na území Olomouckého kraje. Hlavním cílem je poskytnout účastníkům možnost poznat lákavá místa turistického regionu Střední Morava a Jeseníky a přispět tak k podpoře lokálního cestovního ruchu.

„Pro mě osobně mají senioři zelenou a vážím si jejich životních zkušeností a znalostí. Jsem rád, že i díky těmto výletům vytváří hejtmanství podmínky pro aktivní zapojení dříve narozených spoluobčanů do dění v regionu. A snad i tímto způsobem přidáváme létům života jejich kvalitu,“ dodal hejtman Košta.

Vedle tradičně oblíbených destinací, kterými je například Přečerpávací vodní elektrárna Dlouhé stráně v Jeseníkách nebo návštěva Hornického skanzenu ve Zlatých Horách, letos přibyly i nové cíle. Nejúspěšnější novinkou se stal výlet do Čech pod Kosířem s nově otevřeným zámkem, ochutnávkou levandulových produktů a muzeem kočárů.

Pořádající cestovní kancelář letos vsadila také na využití služeb různých průvodců. Seniorům se na zájezdech věnovali například studenti Univerzity Palackého, ale díky Krajské radě seniorů i průvodci z jejich vlastních řad. „Krajská rada seniorů se do celého projektu zapojila letos podruhé a musím říct, že ohlasy na způsob a formu cestování máme kladné. Velmi se také osvědčilo zapojení dvou našich členů do průvodcovských služeb, kdy byly využity cenné seniorské zkušenosti,“ řekla předsedkyně KRS Milena Hesová.

Poprvé v historii projektu byl zařazen také speciálně upravený výlet pro seniory se zdravotním omezením. „Výlet určený pro zdravotně znevýhodněné se setkal s velkým ohlasem. Věřím, že cestování v roce 2017 přinese více možností právě pro osoby, které potřebují upravený program i specifické služby. Všechny připomínky a podněty účastníků určitě zohledníme při přípravě výletů v dalším roce,“ doplnila Hesová.

Některé lékárny otevřou i o svátcích

Pokud budete během nadcházejících svátků potřebovat své léky, budete si muset dobře vybrat, kam pro ně v Olomouci jít. Většina lékáren na státní svátky zavře.

léky

Na Štědrý den budou otevřené lékárny u velkých obchodních center, jako je Kaufland, Globus či Šantovka.

O den později bude možné získat potřebné preparáty jen v lékárně Rena na Zikově ulici, a to pouze od 8 do 12 hodin.

Na Nový rok bude držet pohotovostní službu lékárna Fakultní nemocnice v Olomouci v budově Z. Navštívit ji bude možné od 9 do 16 hodin.

Přehled a kontakty naleznete níže.

Štědrý den 24. prosince

8:00 – 14:00 Dr. Max LÉKÁRNA, Globus
8:00 – 14:00 Dr. Max LÉKÁRNA, Kaufland
9:00 – 14:00 Dr. Max LÉKÁRNA, Šantovka
8:00 – 14:00 Dr. Max LÉKÁRNA, OC Bělidla
8:00 – 12:00 BENU lékárna, Galerie Moritz
9:00 – 12:00 BENU Lékárna, OC Haná

1. svátek vánoční 25. prosince

8:00 – 12:00 Lékárna Rena Olomouc, Zikova 736/1, Olomouc, Nové Sady, telefon 585 435 247

Nový rok 1. ledna

9:00 – 16:00 Lékárna Fakultní nemocnice (budova Z), I. P. Pavlova 185/6, Olomouc 588 444 383

Děti se setkají s olomouckými seniory

Olomoucký kraj ještě do konce letošního roku zorganizuje setkání žáků základních škol se seniory. Ti se zapojí do výuky a budou žákům povídat například o chůzi za pomoci hole a o využívání kompenzačních pomůcek.

logo-olomouckeho-kraje

Besedy se uskuteční na Základní škole a mateřské škole Demlově v Olomouci a Základní škole a mateřské škole Dvorského na Svatém Kopečku. Další dvě už proběhnou mimo krajské město, a to v Prostějově a Šumperku.

Setkání žáků se seniory je součástí krajského projektu podpořeného ministerstvem práce a sociálních věcí. Projekt „Poznej život seniorů – informační kampaň“ přijde na 900 tisíc korun. Kraj na něj získal dotaci ve výši dvou třetin této sumy. „Uspěli jsme s projektem, který má zlepšit obraz seniorů ve společnosti a zvýšit povědomí široké veřejnosti o potřebách starších osob. Cílem je také posilování sociálního zapojení seniorů do místních aktivit a prevence proti sociálnímu vyloučení,“ řekl hejtman Oto Košta.

Kromě besed byly součástí celého projektu kulturní a společenské akce pro veřejnost zaměřené na život seniorů. Lidé si na nich mohli také nechat zkontrolovat zrak, změřit tuk či vyzkoušet kompenzační pomůcky.

Přečtěte si také

OLOMOUCKÝ SENIOR