Olomoucká pevnost pozvání spouští speciální program pro seniory

Od září do prosince proběhne v Pevnosti poznání v Olomouci cyklus přednášek a cvičení nazvaný Blízká setkání třetího věku. Bude určen pro všechny zájemce ve zralém věku, kteří chtějí vědět, jak efektivně a pozitivně ovlivňovat průběh vlastního stárnutí. Už v červenci se uskuteční několik bezplatných ukázkových lekcí.

logo Pevnosti poznání

Lektoři účastníkům pomohou překonávat překážky související s narůstajícím věkem. Zájemci například pochopí, jak přesně funguje lidský mozek, srdce, střevo či imunita. Naučí se svůj mozek efektivně trénovat, dozví se, proč je pro jeho fungování tolik zásadní pohyb a naučí se konkrétní důmyslná koordinační cvičení.

„Naším cílem je představit lidské tělo jako jeden funkční celek, kde si mezi sebou buňky neustále povídají. Chceme ukázat, co se stane, když taková komunikace selže, ale hlavně také to, jak něčemu takovému předejít,“ přibližuje Ivana Fellnerová, lektorka fyziologické části programu a členka spolku Pro poznání, který Blízká setkání třetího věku s Pevností poznání připravil.

Podle lektorky trénování paměti Nadi Žondrové má projekt skutečně potenciál pozitivně ovlivnit každodenní život seniorů i jejich nejbližších. „Starší věk sebou nese přirozeně úbytek fyzických sil, zeslabují se poznávací funkce mozku, přichází zdravotní obtíže. Ale ne bezvýhradně a nutně. Mnohému lze včas zabránit, předejít, proto přicházíme s naším programem. Nepředpokládáme, že by někoho bavila sáhodlouhá teorie, proto jsme zvolili praxi pro život,“ doplnila Žondrová.

Ukázkové lekce, které jsou pro všechny zájemce zdarma, se uskuteční již 16. července, 10. srpna a 9. a 10. září 2016 přímo v Pevnosti poznání v areál Korunní pevnůstky na třídě 17. listopadu 7.

K účasti na hlavním programovém cyklu, který potrvá od září do prosince, je nutné se předem přihlásit prostřednictvím tohoto formuláře. Registrace je již otevřena a potrvá do 10. září.

Akce Knihovny města Olomouce

Přinášíme vám přehled zajímavých akcí Knihovny města Olomouce na následující dny.

Husovy stopy

Knihovna města Olomouce se hlásí k odkazu Mistra Jana Husa zajímavým počinem. V budově na náměstí Republiky, na pobočce Jungmannova a na pobočce Brněnská najdou uživatelé na podlaze dvanáct stop – odkazů českého středověkého myslitele (víra, pravda, čistota, svoboda, důstojnost, odvaha, úcta, pokora, odpuštění, radost, láska, věčnost). Pobočka Brněnská připravila jako zamyšlení nad významem těchto pojmů v životě dnešního člověka anketu, která potrvá do konce srpna 2016 –  návštěvníci mají vybrat jeden, který považují za nejdůležitější, napsat a vhodit jej do truhličky. Výsledky následně výtvarně zpracujeme.

logo knihovny

Sally Booth – obrazy

Pobočka Brněnská ve spolupráci se Sjednocenou organizací nevidomých a slabozrakých ČR pokračuje v představování výtvarných děl zrakově postižených umělců. Od 2. do 28. června 2016 vystavuje práce londýnské výtvarnice Sally Booth, která se snaží svými pracemi vyjádřit obyčejné radosti každodenního života. Její soudobý styl je zastoupen např. cestovními skicáky či kresbami na papírové ruličky nebo svitky, malířka tvoří i tradiční zátiší. Při své výtvarné tvorbě využívá také i dalších výtvarných forem a stále více pracuje s fotografií, grafikou a filmem.

Exlibris

Exlibris – knižní značky jsou prokazatelně starší než knihtisk a objevovaly se již ve středověkých rukopisných kodexech. Výstava těchto „obrázků“  označujících vlastnické právo na knihy je k vidění do konce června na pobočce Jungmannova v prvním patře.

Radomír Kratochvil – fotografie

Prostory budovy na náměstí Republiky oživují do června 2016 fotografie Radomíra Kratochvila, člena Fotografické sekce Vlastivědné společnosti muzejní v Olomouci, rodáka z Přerova a letošního sedmdesátníka, který se zabývá se krajinářskou fotografií, zátiším a zákoutím, se zaměřením na výtvarnou stránku těchto témat.

Unie neslyšících varuje před podvodníky

Oznamujeme občanům, že se v Olomouci vyskytli podvodníci, kteří se opakovaně snaží od kolemjdoucích vylákat finanční prostředky na podporu osob se sluchovým postižením. Nejčastěji se jedná o využití peněz pro vznik organizace, vybudování sídla organizace či na pomoc sluchově postiženým občanům.

Oblastní unie neslyšících

Jedná se o podvod !

Z tohoto důvodu Oblastní unie neslyšících Olomouc z.s. vyzývá občany k obezřetnosti a opatrnosti.

Pokud se setkáte s lidmi, kteří Vás osloví s prosbou o finanční příspěvek a nebudou splňovat požadavky pro veřejnou sbírku (zřetelné označení, zapečetěná a orazítkovaná kasička, povolení k této sbírce na území města) bezodkladně prosím kontaktujte Městskou policii Olomouc na čísle 156, případně Oblastní unii neslyšících Olomouc z.s.

V případě otázek neváhejte a obraťte se na nás.

Kontakt:
Oblastní unie neslyšících Olomouc z.s. (OUN Olomouc z.s.)
Jungmannova 972/25
779 00 Olomouc
Mobil: +420 777 959 722, +420 774 585 225
email: ounol@ounol.cz

Knihovna pořádá procházku svou historií

Na úterý 17. května připravila Vědecká knihovna v Olomouci v rámci oslav svého 450. výročí speciální akci.

Účastníci Vycházky po stopách knihovny budou mít mimo jiné příležitost nahlédnout do takzvaného „červeného kostela“, ve kterém je sklad knih.

vědecká knihovna

Začátek akce je naplánován na 16.30 hodin na náměstí Republiky u kašny Tritonů. Rostislav Krušinský a Petra Kubíčková provedou účastníky místy, kde v minulosti dnešní Vědecká knihovna v Olomouci sídlila.

Město připravuje projekt adoptivních prarodičů

Olomoucká radnice připravuje projekt adoptivního prarodičovství. Cílem je sblížení různých generací a jejich vzájemná komunikace.

„Mohou vznikat partnerství seniorů a rodin s dětmi, kterým například chybí třetí generace,“ říká k námětu náměstek primátora Ladislav Šnevajs. Ten se zabývá také myšlenkou zapojení seniorů-dobrovolníků do předčítání dětem. „Naším velkým tématem je podpora mezigeneračního soužití, tedy vzájemné propojování a sbližování generací,“ říká k tomu náměstek Šnevajs. Komunikace mezi generacemi se odehrává například na platformě jednotlivých mateřských a rodinných center či na půdě mateřských škol.

logo města Olomouce

Seniorská tématika se v dubnu dostala na pořad jednání městské rady při schvalování Koncepce rodinné politiky na roky 2016 až 2018.

S propojováním generací souvisí i nově vytvořené komunitní centrum v Peškově ulici. Komunitní centrum se nachází na jednom z největších sídlišť v Olomouci, kde žije značné množství rodin s dětmi a kde prostor pro jejich společné vyžití chybí. „V prostorách komunitního centra by podle našich představ mohla působit i kavárnička pro maminky s dětmi a provozovatel kavárny by rovněž prostory spravoval. Zajišťoval by činnost v těchto prostorách, nabízel by prostor pro realizaci akcí pro rodiny různým organizacím,“ přiblížil záměry vedoucí odboru sociálních věcí Michal Majer.

Zajímavé akce určené pro seniory

Čtvrtletník Olomoucký senior vydávaný statutárním městem Olomouc ve svém aktuálním vydání přináší zajímavé akce pořádané letos pro dříve narozené spoluobčany. Z jeho seznamu si dovolujeme vybrat některé zajímavosti.

ikona - informace

květen

Třetí ročník Olympiády klubů seniorů na Jívové 6. května 2016 (pouze pro členy klubu SMOl).
12. května – Ples pro seniory v pavilonu „ A“ na Floře Olomouc i pro veřejnost. Těšit se můžete na dobrou hudbu, kulturní vsuvku i občerstvení

červen

Výlety za poznáním – ZOO Lešná – pouze pro přihlášené členy klubu SMOl.

24. června – Mikulášské posezení (půlvánoce) – odpoledne se stromečkem, cimbálovou hudbou a případně ochutnávkou vína (pouze pro členy klubu SMOl).

Speciální kostýmovaná prohlídka obřadní síně olomoucké radnice s výkladem, i pro veřejnost.

srpen

Rybník Amerika v Holici – soutěž v chytání ryb.

září

Výlety směr Jeseník – turistická procházka ve spolupráci s Přáteli přírody – skupinou Malá liška – beseda s herečkou Jaroslavou Obermaierovou.

říjen

1. října – Mše svatá pro seniory v bazilice na Svatém Kopečku (zajištěna bude posílená autobusová doprava na Sv. Kopeček, pro seniory zdarma.

Mezinárodní den seniorů – představení operety v Moravském divadle pro všechny kluby seniorů – pouze pro přihlášené členy klubu SMOl, zdarma promítání filmu ke Dni seniorů + pro zájemce prohlídka technického zázemí kina.

listopad

Beseda s grafikem, který je autorem Wericha na Werichové ulici v Olomouci – p. Schnabl.

15. listopadu – ples pro seniory v pavilonu „ A“ na Floře Olomouc i pro veřejnost. Těšit se můžete na dobrou hudbu, kulturní vsuvku i občerstvení.

prosinec

Mikulášská posezení v jednotlivých klubech.

Pokud víte o dalších zajímavých akcích, můžete nás o nich informovat prostřednictvím e-mailu redakce@olomouckysenior.cz.

Zahrádkáři složí poctu zakladateli vinic, chmelnic a sadů

Letošní jarní zahradnická výstava Flora probíhající v Olomouci od 21. do 24. dubna se ponese v duchu největšího Čecha. Do časů krále vlasti Karla IV. přenese návštěvníky také expozice České zahrádkářského svazu (ČZS) v pavilonu C nazvaná: Byl Karel IV. první český zahrádkář?, která představí tohoto panovníka jako skutečného evropského průkopníka šlechtění a pěstování.

Díky interaktivnímu pojetí expozice nahlédnou návštěvníci do časů, kdy nastal rozkvět vinařství, neboť právě Karel IV. nechal do Čech přivézt révu z Burgundska a Porýní. Kromě vína ale podporoval i výsadbu chmele a stál u zrodu sadařství. Pěstování ovoce se právě za jeho vlády rozšířilo z klášterních zahrad do české krajiny. Málokdo také tuší, že Karel IV. byl i velký popularizátor švestek. Ne nadarmo se proto ještě dodnes říká na mnoha místech švestkám karlátka či kadlátka. Karel IV. má dodnes velký obdiv u celé populace nejen tuzemských pěstitelů, a tak není žádným překvapením, že jeho jméno nese i populární odrůda českého česneku od firmy SEMO.

logo Českého zahrádkářského svazu

Po úspěchu rodokmenů jablek a vinné révy představí Český zahrádkářský svaz na jarní Floře rodokmen švestek, který dokumentuje vývoj tohoto ovoce v průběhu staletí. Vzpomínka na Karla IV. se prolne celou expozicí, návštěvníky přivítají tematické kulisy i řada tradičních i nečekaných zastavení, včetně živé obrazárny, kterou budou tvořit sami návštěvníci. „Kromě bohatého sortimentu cibulovin a jarních květin se budou moci návštěvníci v instalované fotokoutku zvěčnit v roli Karla IV. a jeho manželky Elišky,“ slibuje nevšední zážitek architekta expozice ČZS Pavlína Švecová.

O příjemnou atmosféru se postará cimbálová muzika a vinařský koutek. Čeští zahrádkáři mysleli i na ty, kteří se na své zahrádce potýkají se škůdci a chorobami. Na jejich dotazy zde budou zdarma po celou dobu výstavy odpovídat rostlinolékař Jaroslav Rod a pomolog Alois Soukup. Zájemci si zde budou moci sjednat roční předplatné časopisu Zahrádkář za mimořádně výhodných podmínek. Každý nový předplatitel časopisu (roční předplatné 336 Kč) získá zdarma samozavlažovací truhlík Mareta v hodnotě 250 Kč. K dispozici budou i další výrobky od firmy Plastia za snížené ceny.

V rámci jarní Flory vyhlásil Český zahrádkářský svaz také každoroční soutěž středních škol a učilišť v tematickém aranžování expozic. V prostorách pavilonu C se také uskuteční jedno kolo floristické soutěže, ve které budou děti vytvářet floristické dekorace.

Flora je otevřena denně od 9 do 18 hodin. Plné vstupné činí 120 korun, ovšem senioři zaplatí jen 80

Odpovězte na soutěžní otázku a vyhrajte vstupenky na Floru

Pokud byste rádi navštívili jarní etapu květinové výstavy Flora, máme pro vás nabídku volných vstupenek. Jedinou podmínkou pro jejich získání je zodpovězení anketní otázky.

Jarní Flora 2016

Kolik let letos uplyne od narození císaře a krále Karla IV., jemuž je věnováno motto a hlavní expozice jarní etapy mezinárodní květinové a zahradnické výstavy Flora Olomouc?

a) 600
b) 700
c) 800

Odpověď zašlete na náš e-mail redakce@olomouckysenior.cz. Tři nejrychlejší soutěžící se správnou odpovědí získají po dvou volných vstupenkách, které si budou moci vyzvednout přímo u vchodu na výstavu na své jméno.

Senioři se naučí odolávat nepoctivým obchodníků

Olomoucký kraj připravuje pro seniory vzdělávací program nazvaný Nedáme se. Chce v něm dříve narozené občany upozornit na nekalé obchodní praktiky některých prodejců. Senioři by se jim díky programu mohli snáze ubránit.
Scénář k programu napsala Romana Mazalová, psycholožka a spoluautorka filmu Šmejdi, která hrané scény komentuje a popisuje vhodné techniky komunikace.

senior

„Projekt má podobu komentovaného divadelního představení. Senioři se v jeho rámci naučí, jak rozpoznat manipulativní chování a jak na něj reagovat. Zábavná vzdělávací forma s možností nácviku obranných technik je vtáhne do děje a oni si tak celý proces zažijí lépe, než kdyby jim jenom někdo přednášel o tom, co mají dělat,“ řekla náměstkyně hejtmana Olomouckého kraje Yvona Kubjátová.

Projekt proběhne během letních prázdnin se jej budou moci zúčastnit zdarma. Kraj chce na uspořádání získat státní dotaci, která by mu pomohla uhradit náklady převyšující čtvrt milionu korun.

Jakmile Olomoucký kraj otevře možnost hlásit se do kurzů, budeme vás o tom na našich stránkách informovat.

Prožijte velikonoční pondělí v zoo

Přemýšlíte, jak strávit velikonoční pondělí? Kam si zajít na sváteční procházku nebo kam třeba vzít svá vnoučata? Využijte nabídky velikonočního programu v olomoucké zoologické zahradě. Můžete se poučit a za drobnou pomoc získat krmítko pro ptáčky.

zoo olomouc

Jarmark

Zítra bude v zahradě na Svatém Kopečku vrcholit velikonoční jarmark zaměřený na tradiční řemesla. Jsou na něm k vidění například výrobky ze dřeva a keramiky, bylinky, perníky a produkty z medu.

Velikonoční nadílka

Dopoledne bude skupinka dobrovolníků obcházet vybraná zvířata a rozdávat jim speciální nadívaná vajíčka.

Rozpis nadílky
8:30 lemur kata
9:00 kočkodani a pavilon opic
9:30 nosálové
10:00 pavilon šelem
10:30 jihoamerický pavilon
11:00 surikaty, mangusty
11:30 makaci

Den ptactva

Souběžně bude v olomoucké zoo probíhat také akce ke Dni ptactva. Zahrada si jej připomene naučnou stezkou pro děti i dospělé obracející pozornost k nebezpečím ohrožujícím ptáky na celém světě i jejich ochraně a péči o ptačí stanoviště.

Kdo chce, může i přímo přiložit ruku k dílu. Pytel odpadků nasbíraných v lesích okolo zoologické zahrady mu na služební vrátnici zoo vymění za kupon na originální krmítko pro ptáčky, které obdrží v realitní kanceláři ORKA v Olomouci.

Přečtěte si také

OLOMOUCKÝ SENIOR